3 روز
تا انتخابات
مجلس شورای اسلامی
ارتباط با ما

قم ، انتهای بلوار امین ، ابتدای بلوار الغدیر ، کوی 11 ، بنیاد مسکن استان قم ، کدپستی: 3713956158

ایمیل : info@bmqom.ir

تلفن : 32856612 – 15 (025)

دورنگار : 32857031 (025)