3 روز
تا انتخابات
مجلس شورای اسلامی

دفتر نمایندگی بخش مرکزی

 سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش مرکزی : آقای مهدی محمدی

تلفکس: 37750190

آدرس: قم/خیابان 19 دی (باجک 2)/ کوی 70- آخرین فرعی سمت راست - درب سوم

یا خیابان شهید لواسانی / کوی 29 / اولین فرعی سمت چپ

 

موضوع :
  • دفتر
  • نمایندگی
  • بخش
  • مرکزی